Calliope is een online writing centrum, ontwikkeld aan de Universiteit Antwerpen. Het centrum heeft tot doel een digitaal platform te creëren dat studenten in staat stelt specifieke (deel)vaardigheden voor lezen en schrijven on line aan te leren, te oefenen en uit te diepen. Calliope concentreert zich op de communicatievaardigheden die centraal staan in een zakelijke en/of wetenschappelijke omgeving.

Ontwerp en ontwikkeling
Liesbeth Opdenacker, Luuk Van Waes

Financiering
Calliope is ontwikkeld met de steun van:
- Minerva [Europese Commissie] (2003 - 2005, 2007 - 2009)
- UFOO [Universiteit Antwerpen] (2005 - 2006)
- OPL [Universiteit Gent] (2005 - 2007)
- STIHO [Vlaamse Gemeenschap] (2001 - 2003)

Concept
Calliope is complementair ten opzichte van de werk- en hoorcolleges die we rond communicatie vaardigheden aanbieden. Daarom willen we ook de nadruk leggen op die thema's die een reële meerwaarde kunnen opleveren in een digitale leeromgeving. In onze benadering staat niet het product centraal, maar wel een flexibele procescoaching van de lees- en schrijfvaardigheid. Daarbij proberen we optimaal rekening te houden met de verschillende gebruikersprofielen en streven we naar een differentiatie van individuele vaardigheidsniveaus.

Calliope wil meer bieden dan kant en klare hand-outs of checklists met schrijfadviezen en wil verder gaan dan het drillen van spel- en grammaticaregels. We richten ons in de eerste plaats op de hogere cognitieve processen en de ontwikkeling van een analytisch en kritisch denkvermogen. De activiteiten, opdrachten en taken die aangeboden worden in Calliope, zijn gebaseerd op de uitgangspunten van probleemgestuurd onderwijs. We kiezen in de constructie van onze on-lineschrijfomgeving specifiek voor een combinatie van zelfgestuurd leren en gestuurd leren. Kenmerkend is de mogelijkheid dat verschillende types leerders (cf. Vermunt, Kolb) op hun eigen tempo, individueel en onafhankelijk (van elkaar en van een docent), de verschillende modules doornemen.

Bij de uitbouw van Calliope hebben we ook uitdrukkelijk geopteerd voor een procesmatige uitbouw van het schrijf- en leescentrum. In die procesmatige aanpak staat niet het eindproduct centraal, maar wel het proces dat tot een specifiek eindproduct moet leiden.