Momenteel werken we aan drie 'computer-assisted writing tools' binnen het Calliope-project.

Feedback Editor
Feedback geven en krijgen is een belangrijk onderdeel van het schrijfproces. Samen met de Radboud Universiteit van Nijmegen hebben we de Feedback Editor ontwikkeld. Deze editor maakt het voor studenten en docenten eenvoudiger om feedback te geven en verwerken in een online omgeving.

Om het feedbackproces optimaal te laten verlopen, moet de Feedback Editor het mogelijk maken om:

  • tekst te uploaden;
  • algemene feedback te geven (over de tekst als geheel);
  • open commentaren te geven (je eigen mening) en deze te linken aan een bepaald tekstonderdeel (woord, zin, paragraaf, etc.);
  • standaardcommentaren te selecteren uit een databank en deze te linken aan een bepaald tekstonderdeel (woord, zin, paragraaf, etc.);
  • standaardcommentaren aan te passen;
  • commentaren in een overzichtelijk formaat af te drukken.

Escribamos
Escribamos is een online applicatie die ontwikkeld is ter ondersteuning van gezamelijke schrijfprocessen. Het staat kleine groepen auteurs toe om op een afstand samen te plannen, te discussiëren en te schrijven. Meer specifiek is Escribamos ontworpen om twee centrale thema's binnen 'collaborative writing' te ondersteunen, namelijk het mogelijk maken van co-auteurs om zowel documenten te delen als te communiceren.

In Escribamos vinden beide activiteiten plaats in een zogenaamd 'domein'. Een domein bestaat uit een reeks documenten en bijhorende commentaarvelden. Elk domein bevat ook een onafhankelijk forum voor vrije discussie, waarin co-auteurs het kunnen hebben over het schrijfproces zelf, de bijhorende administratie, de taakverdeling, etc. Het doel van dit forum is om auteurs de mogelijkheid te bieden om te plannen en te discussiëren om zo het resultaat nog te verbeteren.

De specifieke opbouw van de site voldoet aan de vereisten van auteurs die werken aan documenten die bestaan uit afzonderlijke secties, zoals rapporten. In Escribamos kan elk domein een specifieke sectie behandelen.

Digitale Portfolio
Een portfolio is een verzameling van documenten waarmee een student:

  • kan aantonen dat hij over bepaalde vaardigheden beschikt;
  • het eigen leerproces en de communicatie daarover kan monitoren en sturen;
  • expertise en producten voor anderen beschikbaar kan stellen.

Helen Barrett (2000) maakt een onderscheid tussen een elektronisch portfolio en een digitaal portfolio. Een elektronisch portfolio kan analoge documenten bevatten, zoals bijvoorbeeld een videoband. Een digitaal portfolio bevat alleen bestanden die door een computer gelezen kunnen worden. Dit onderscheid kan nog verder uitgebreid worden met een online portfolio, waar alle bestanden online geraadpleegd kunnen worden. Een digitaal portfolio kan bijvoorbeeld op CD-Rom staan, terwijl een online portfolio op een netwerk, intranet of internet geplaatst is.

Bron: Helen Barrett, ICT support for electronic portfolio and alternative assessment: the state of the art.