Inleiding

Leerdoelen

In deze module leer je:

  • een correct vergaderverslag schrijven;
  • het juiste verslag kiezen voor een bepaalde situatie en een bepaald publiek;
  • registreren met verschillende technieken;
  • een actie- en besluitenlijst opstellen;
  • een vergaderverslag duidelijk en aantrekkelijk presenteren.

Voorkennis

Voor je met deze module start, moet je de volgende onderwerpen onder de knie hebben:

  • samenvatten
  • toegankelijk formuleren
  • parallel formuleren
  • notatievormen voor data en titulatuur kunnen toepassen
  • goede titels formuleren

Opbouw

Deze module bestaat uit 3 onderdelen: theorie - oefeningen - case. Je kan bijvoorbeeld beginnen met het lezen van de theorie. Wanneer je echter een meer probleemgerichte aanpak verkiest, kan je starten met de oefeningen. Een derde mogelijkheid is dat je meteen aan de slag gaat met de case.

Ongeacht de gekozen route, aan het einde van de sessie moet je de theorie beheersen en moet je goede en strategische notulen kunnen produceren.

Team

Deze module werd ontwikkeld door de Vakgroep Zakelijke Communicatie van de Universiteit Antwerpen. Medewerkers: Liesbeth Opdenacker, Mariëlle Leijten en Luuk Van Waes.

Ontwikkeld: maart 2003 | Laatst aangepast: juli 2009.