Overzicht

De inhoud van een brief staat centraal, maar zonder goede verpakking komt de boodschap niet over. Een goede briefschrijver zal niet enkel zijn formuleringen aanpassen aan het publiek op wie hij zich richt, maar ook aan het doel dat hij heeft.

Wil je de lezer motiveren en overtuigen, dan moet je een andere toon aanslaan dan wanneer je iemand vooral zakelijk wilt informeren. De keuzes die je bij de formuleringen maakt, betreffen de stijl van de brief.

In dit hoofdstuk volgen enkele tips voor het hanteren van een doelmatige stijlkeuze.

Team

Deze module werd ontwikkeld door Muriel Waterlot in samenwerking met Liesbeth Opdenacker en Luuk Van Waes.

Ontwikkeld: juli 2004 | Laatst aangepast: juli 2009.