Leerdoelen

Deze cursus is gericht op het aanleren van een aantal basisprincipes van schriftelijke communicatie in het Nederlands. In deze module ligt de nadruk op de vorm en inhoud van zakelijke brieven.

Het uitgangspunt van deze schrijfvaardigheidscursus is cursisten door middel van functionele schrijftaken bewuster te maken van de aspecten die een rol spelen bij het schrijfproces, zoals het doel, de lezer, conventies, de structuur en de stijl.

Doelgroep / Voorkennis

Deze schrijfvaardigheidscursus is bedoeld voor hoogopgeleide, volwassen anderstaligen die kennis hebben van de Nederlandse taal op gevorderd niveau. De cursus is geschikt voor cursisten met een taalvaardigheidsniveau, vergelijkbaar met niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference), die zich wensen voor te bereiden op het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal met profiel professionele taalvaardigheid (niveau B2).

Er is geen vakspecifieke voorkennis of woordenschat vereist.

Deze cursus behandelt een onderdeel van de zakelijke communicatie in het Nederlands, namelijk het schrijven van brieven, en kan worden gevolgd in het kader van een cursus Zakelijke Communicatie voor gevorderden.

Team

Deze module werd ontwikkeld door Muriel Waterlot in samenwerking met Liesbeth Opdenacker en Luuk Van Waes.

Ontwikkeld: juli 2004 | Laatst aangepast: juli 2009.