Overzicht

Leerdoelen

Deze blended learning module maakt je wegwijs in de strategieën om slecht nieuws schriftelijk te communiceren. Je leert:

  • de situatie van het slechte nieuws te analyseren;
  • de gepaste structuur en strategie voor je brief of e-mail te kiezen;
  • een persoonlijke brief of e-mail te schrijven die optimaal inspeelt op de situatie en de behoeftes van de lezer.

Hoewel de module is toegespitst op slechtnieuwscommunicatie via de brief of e-mail, gaan we ook even in op het gebruik van andere media. Het hoofdstuk medium is een facultatief onderdeel, dat je een breder kader biedt. In de praktijk zal immers je eerste stap in de communicatie van slecht nieuws de keuze van een geschikt medium zijn.

Voorkennis

Voor je met deze module start, moet je de volgende onderwerpen onder de knie hebben:

  • BIN-normen (of de briefconventies op een vergelijkbare manier beheersen)
  • argumenteren

Studiebelasting

De gemiddelde doorlooptijd van deze module is 6 uur. Op die tijd hebben de meeste studenten de theorie verwerkt, de oefeningen doorgenomen en een van de cases uitgewerkt.

Doelpubliek

Deze module is in de eerste plaats ontwikkeld voor studenten van de Universiteit Antwerpen in het kader van een college Professionele Communicatie.

Opbouw

De module bestaat uit 3 onderdelen: theorie - oefeningen - case. Je kunt ervoor kiezen eerst de theorie door te nemen. Voorstanders van een meer probleemgerichte aanpak kunnen eerst de oefeningen maken. Een derde mogelijkheid is dat je meteen aan de slag gaat met een van de cases.

Welke route je ook kiest, aan het einde van de sessie moet je de module volledig hebben doorgenomen, met uitzondering van het hoofdstuk medium. Je moet de theorie beheersen en goede en strategische slechtnieuwsbrieven of e-mails kunnen schrijven.

Team

Deze module werd ontwikkeld door de Vakgroep Zakelijke Communicatie van de Universiteit Antwerpen. Medewerkers: Isabel Elst, Maaike Loncke, Mariëlle Leijten, Liesbeth Opdenacker, Luuk Van Waes.

Ontwikkeld: oktober 2006 | Laatst aangepast: juli 2017.