Overzicht

Deze module geeft je een duidelijk beeld van wat een persbericht is, en beantwoordt heel wat vragen over de tekstsoort:


  • Opbouw: Hoe is een persbericht opgebouwd?
  • Soorten: Bij welke gelegenheden verstuur je persberichten?
  • Voor- en nadelen: Hoe gaan de media om met persberichten?
  • Kop: Wat zijn de kenmerken van een goede kop?

De module bestaat uit 3 onderdelen: theorie, oefeningen en een case (een grote oefening). Je kan beginnen met de theorie door te nemen. Voorstanders van een meer praktijkgerichte aanpak, kunnen eerst de oefeningen aanpakken. Je bent zelfs vrij om meteen aan de case te beginnen. Het doornemen van de module vraagt gemiddeld 3 tot 5 uur tijd.

Welke volgorde je ook kiest, aan het einde van de sessie moet je de module volledig hebben doorgenomen, met uitzondering van het hoofdstuk strategie en organisatie. Je moet de theorie beheersen en vooral ook professionele en strategische persberichten kunnen schrijven.

Het hoofdstuk strategie en organisatie is dan wel geen verplichte leerstof, als toekomstig persverantwoordelijke kan je er niettemin je voordeel mee doen. Je vindt er ook een pagina over persberichten en internet.
De kern van de module is het hoofdstuk onderdelen. Daarin krijg je praktische adviezen die je zullen helpen om een goed persbericht te schrijven. Aan de hand van heel wat voorbeelden wordt extra aandacht besteed aan de kop, de inleiding, de eerste zin en citaten. Ook wordt het concept voorformulering toegelicht.
De case gaat ten slotte dieper in op een voorbeeld van crisiscommunicatie, en een aantal basisprincipes die daarbij komen kijken.

Deze module is in grote mate gebaseerd op twee bronnen: aan de ene kant het boek Persberichtenwijzer van Jeanine Mies en aan de andere kant de Engelstalige Calliope-module 'Press releases' van Geert Jacobs.

Team

Deze module werd ontwikkeld door de Vakgroep Zakelijke Communicatie van de Universiteit Antwerpen. Medewerkers: Joris Smeets, Mariëlle Leijten, Liesbeth Opdenacker, Luuk Van Waes en Isabel Elst.


Ontwikkeld: januari 2006 | Laatst aangepast: juli 2017.