Vragen van journalisten

Je weet dat je in deze situatie ook lastige vragen van journalisten mag verwachten. Daarop moet de directie gepast kunnen antwoorden. Vaak zijn dit standaardvragen waarop je je kunt voorbereiden. Daarom is het aangewezen om vooraf enkele standaardantwoorden uit te werken die van pas kunnen komen in crisissituaties.

Opdracht 4

Werk een kort algemeen antwoord (5 tot 10 regels) uit op volgende vragen. Baseer je op de algemene toelichting bij de KitKat-case en op de informatie in de rechterkolom.

  • Is Nestlé meer begaan met de verkoopcijfers dan met het milieu?
  • Hoe selecteert Nestlé haar leveranciers?