Eerste reactie: Avandia

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verbood de verkoop van het diabetesmedicijn Avandia in Europa. Onderzoek toonde namelijk aan dat het middel het risico op hartfalen verdubbelt. Ook neemt de kans op een hartaanval toe met 40%. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in The New Journal of Medicine, waarna de verkoop van het medicijn verboden werd.

De fabrikant van Avandia kwam al snel naar buiten met een eerste reactie. Zo stelde het hoofd onderzoek en ontwikkeling dat hij "buitengewoon teleurgesteld" was over de commentaren in The New England Journal of Medicine waarbij vraagtekens worden gezet bij de veiligheid van Avandia. Volgens hem zijn de resultaten "vergelijkbaar met andere medicijnen tegen diabetes." Het originele persbericht is terug te vinden in de rechterkolom.

Opdracht

Beoordeel deze eerste reactie. Wat is goed, wat kan beter, wat ontbreekt er?

De fabrikant van Avandia heeft snel gereageerd op deze crisis, wat goed is. Zodra je informatie hebt, moet je hier mee naar buiten komen om zo speculaties te voorkomen. De eerste doelstelling van crisiscommunicatie is dan ook (snelle) informatievoorziening.

De inhoud van de eerste reactie is echter niet optimaal. Zo kiest de fabrikant ervoor om in de eerste plaats de feiten te negeren. Onderzoek toonde aan dat het geneesmiddel schadelijk is maar de fabrikant van Avandia ontkent dit en blijft volhouden dat het geneesmiddel veilig is. Volgens de fabrikant is er dus niets aan de hand. Of de resultaten van dit onderzoek nu correct waren of niet, is op dit moment niet van belang. Van zodra het in de pers verschijnt, krijgt het de status van feit. Hier moet je op inspelen.

Een betere eerste reactie is duidelijk maken dat je de kritiek ernstig neemt en daarom het middel van de markt haalt. Ook kun je toelichten dat je zal onderzoeken wat de oorzaak is van het grotere risico op hartfalen, in vergelijking met andere medicijnen tegen diabetes, en of je hier maatregelen tegen kunt nemen. Zo kun je proberen om de imagoschade zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast is het ook belangrijk om te vermelden dat je later (wanneer?) meer informatie zal geven.