Milieucrisis: wegwerpluiers onder vuur

Je verzorgt de communicatie voor een bedrijf dat wegwerpluiers maakt. Dat komt onder vuur te liggen van milieugroeperingen die wijzen op de gigantische afvalbergen die ze veroorzaken. Zij pleiten voor het uitwasbare alternatief. Maar je bedrijf is natuurlijk van plan om wegwerpluiers te blijven produceren.

Opdracht
Aan de hand van welke strategie ga je je product verdedigen? Denk een kort antwoord uit voor wanneer je een journalist of een militante milieuactivist te woord moet staan.

De gepaste strategie hier is: de situatie tot haar proporties herleiden, en het probleem kaderen in een bredere context (transcendentie).

Om te beginnen kan je erop wijzen dat door herbruikbare luiers eveneens het milieu belasten: ze wassen verbruikt energie, chemisch wasmiddel en water, én veroorzaakt watervervuiling. Op die manier verruim je de kwestie al tot een wetenschappelijke discussie over wat het zwaarst doorweegt. Een discussie die niet alleen jouw bedrijf maar de hele sector aanbelangt.

Daarnaast kan je wijzen op de ecologische inspanningen die je bedrijf al doet bij de productie, zoals zuinig energieverbruik of gebruik van recycleerbare materialen. (Als je die inspanningen nog niet doet, is dit het moment om ze aan te kondigen.) En als je een recyclageprogramma voor wegwerpluiers opzet, buig je de crisis helemaal om tot een positieve oplossingenkwestie.