Mercedes A-klasse

In deze case komt de crisis aan bod die Mercedes doormaakte bij de lancering van de A-klasse. Verplaats je in de rol van hun woordvoerder, doorloop de verschillende stappen en schrijf die opdrachten uit waarvan is afgesproken met de docent dat je ze meeneemt naar het college. Ook voor de 'peer review' volg je de richtlijnen die de docent je heeft gegeven.

Opdracht 1
Geef een eerste reactie na het uitbreken van de crisis.

Opdracht 2
Beoordeel de reactie van Mercedes.

Opdracht 3
Werk schematisch een toespraak van de directie uit.

Opdracht 4
Geef een positief antwoord op negatieve vragen.

Opdracht 5
Analyseer het begin en het slot van de advertentie van Mercedes, en bedenk wat daartussen zou komen.

Opdracht 6
Vul de advertentie aan en bedenk een kop.