Persconferentie

Nadat Mercedes nog heel wat testen en de nodige analyses heeft uitgevoerd, komt de autofabrikant tot de volgende conclusie:

  • binnen het brede spectrum van reële situaties is de A-klasse absoluut veilig;
  • niettemin is er bij de "elanduitwijktest" een zwakke plek vast te stellen.

Om die zwakke plek weg te werken zal Mercedes een aantal aanpassingen maken en de A-klasse voortaan uitrusten met:

  • een nieuw bandentype;
  • een elektronisch veiligheidssysteem (ESP), dat slingerbewegingen onmiddellijk corrigeert.

Bij de geleverde auto's worden die banden kosteloos vervangen, en ook het ESP-systeem kan kosteloos geďnstalleerd worden.

Opdracht 2

Wat denk je van die dubbele boodschap? Welke twee strategieën zie je hier al? Wat zijn de sterke punten, wat de zwakke?

Opdracht 3

Mercedes zal het nieuws bekend maken tijdens een persconferentie. Daarin zal ook nog een andere strategie sterk naar voren komen.

  • Werk schematisch een toespraak van de directie uit waarin je de strategieën en communicatierichtlijnen zo doeltreffend mogelijk toepast.
  • Denk na over welke accenten je wil leggen, en in welke valkuilen je zeker niet mag trappen.
  • Geef telkens de achterliggende strategie aan.

In de rechterkolom vind je een opsomming van een aantal feiten en gegevens die je kan gebruiken om een en ander te onderbouwen.