Basisprincipes

Ruwweg is crisiscommunicatie gebaseerd op drie pijlers of doelstellingen (Rijnja 2000: 5-6):

  1. het voorzien van een efficiënte informatiestructuur (die al is vastgelegd in het crisiscommunicatieplan);
  2. het juist, volledig en snel informeren van de verschillende publieksgroepen;
  3. het behoud en herstel van de goede naam van het bedrijf.


De basisregel daarbij is:

snel feitelijke informatie aanbieden om speculatie en escalatie van het probleem te voorkomen.

Communiceer de belangrijkste informatie binnen de 24 uur, of beter nog binnen de eerste 2 tot 3 uren. Zo is de eventuele verdere nieuwswaarde van je probleem meteen uitgedoofd. Nog een aantal basisprincipes zijn de volgende:

  • houd controle over de gebeurtenissen, neem initiatief;
  • toon verantwoordelijkheid en betrokkenheid;
  • stel het publieke belang en de publieke veiligheid voorop.

Besef tot slot dat de cruciale factor voor een efficiënte crisisafhandeling vertrouwen is. Je doelpubliek moet vertrouwen krijgen in je capaciteit om het probleem op te lossen. De media moeten erop kunnen vertrouwen dat ze goed worden ingelicht. En ook tussen de betrokken partijen en instanties moet er onderling vertrouwen gecreëerd worden.

Als voorbeeld van hoe het niet moet, vind je in de rechterkolom een stukje over de Exxon Valdez-crisis.

Bronvermelding docenten:

  • Groenendijk, J.N.A. (1997). "Crisiscommunicatie" in: Groenendijk, J.N.A., Hazekamp, G.A.Th. en Mastenbroek, J., Public relations. Beleid, organisatie en uitvoering. Alpehen aan de Rijn/Diegem: Samsom BedrijfsInformatie.
  • Rijnja, G. (2000). "Crisiscommunicatie: planning van improvisatie" in: Communicatievraagbaak, Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.