Analyse en strategieën

Hoe goed je ook bent voorbereid en hoe goed je je crisiscommunicatieplan ook hebt uitgewerkt, een crisis zal je toch altijd op een onvoorziene manier overvallen. Wanneer een probleem escaleert en er een mediastorm losbarst, is het daarom van groot belang om zo snel mogelijk goed te analyseren wat er precies aan de hand is. Algemene communicatierichtlijnen volstaan niet. Je zal je boodschap ook inhoudelijk moeten afstemmen op de specifieke situatie die zich voordoet.

Niettemin vallen er in de overvloed aan individuele gevallen die zich voordoen ruwweg een aantal categorieën te onderscheiden. Dit onderdeel behandelt twee theoretische modellen die verschillende types van crisissituaties en responsstrategieën onderscheiden. Het model van William L. Benoit is in de eerste plaats een beschrijvend model. Dat van Paul Stamsnijder is eerder strategisch van opzet: aan een bepaald type crisis wordt meteen ook een bepaalde responsstrategie gekoppeld. Met andere woorden: welke soort strategie of welke boodschap past - in veel gevallen - het beste bij welke soort crisis?

Uiteraard zijn er nog andere typologieën mogelijk en heeft elke typologie zijn sterke en zwakke punten. Ter info vind je in de rechterkolom een samenvatting van een wetenschappelijk artikel waarin een alternatief wordt voorgesteld voor een aantal bestaande modellen. De voorgestelde krachtlijnen vind je overigens terug bij Benoit en Stamsnijder.