Sociale media

Sociale media nemen een belangrijke plaats in in het communicatielandschap. Informatie via deze sociale media verspreidt zich buitengewoon snel en kent ook een enorm bereik. Dit creëert kansen maar tegelijkertijd ook beperkingen, onder meer door de moeilijke controle van de communicatie.

"Sociale media (web 2.0) is een verzamelnaam voor internetapplicaties en internetdiensten die interactief zijn, waarin gebruikers centraal staan en er door middel van gezamenlijke activiteiten (co-creatie) nieuwe informatie en kennis wordt opgebouwd. Onder de sociale media vallen onder meer de persoonlijke webpagina's van individuen (weblog), de microblogging instrumenten (zoals Twitter), de sociale netwerken (Facebook, LinkedIn) en de samenwerkingsomgevingen (Wikipedia en andere wiki's)." (Bos, van der Veen & Turk, 2010: 5)

Veel van deze sociale media zijn ook verbonden met andere media: zo worden bijvoorbeeld facebookberichten ook verspreid via e-mail en kun je twitterberichten opvolgen met je GSM. Daarnaast nemen journalisten steeds vaker informatie van sociale media over. De impact van sociale media valt dan ook niet te onderschatten, zeker niet in crisissituaties.

Sociale media hebben drie belangrijke functies tijdens een crisis:

  1. Informeren: via sociale media kun je het publiek informeren. Naast het direct geven van informatie kun je ook doorverwijzen naar een bedrijfswebsite of naar een andere centrale plek met informatie (Bos, van der Veen, & Turk 2010: 38 - 39).
  2. Aanzetten tot actie: via sociale media kun je het publiek aanzetten tot actie. Zo kun je bijvoorbeeld oproepen tot een protestmars of tot boycotten, maar bijvoorbeeld ook tot het geven van donaties (Rhey 2010).
  3. Emotionele steun verlenen: via sociale media kun je relaties opbouwen met het publiek en met stakeholders. Zo kun je op een directe wijze interactie voeren met hen. Zo kun je bijvoorbeeld een blog oprichten waar mensen hun steun kunnen betuigen of hun verhaal kunnen vertellen (Stephens 2009).

Via sociale media verzamelen mensen zich rond een bepaald onderwerp of een gebeurtenis om informatie te zoeken en te delen. Dit fenomeen is nog duidelijker terug te zien bij een crisis (Borremans: 2010). Dit delen van informatie wordt ook wel eens burgerjournalistiek genoemd.