Twitter

Naast blogs en Facebook kun je als bedrijf dus het best ook Twitter opnemen in je (crisis)communicatieplan. Twitter is een microbloggingdienst: de gebruiker plaatst korte berichten of tweets (maximaal 140 karakters) over wat er op dat moment gebeurt. Wanneer je een tweet plaatst, ontvangt iedereen die je volgt dit bericht. Via Twitter kun je ook in interactie treden met andere gebruikers.

Twitter wordt gebruikt om in contact te blijven met anderen en om toegang te krijgen tot informatie. Vooral bij crisissen en rampen wordt Twitter gebruikt om informatie snel te delen en emoties te uiten. Door Twitter in te zetten in crisissituaties kun je als bedrijf snel en real time informatie verspreiden over de acties die je onderneemt. Ook kun je via Twitter verwijzen naar een centrale plek voor verdere informatie. Op die manier kun je reputatieschade voorkomen en laten zien wat je doet om de crisis te beheersen (Bos, van der Veen & Turk, 2010: 5-11).

Hieronder vind je als voorbeeld een tweet van de autofabrikant Toyota. De autofabrikant schakelde onder andere Twitter in om informatie te delen over fabricagefouten.

In de rechterkolom vind je nog enkele voorbeelden terug waarbij Twitter ingezet werd.