Feedback

Stuur je uitgewerkte opdracht(en) naar een medestudent, en herwerk ze aan de hand van de feedback die je krijgt. De herwerkte tekst(en) neem je mee naar het college. De docent geeft nog preciezere instructies over de manier waarop je feedback moet geven.